1000 - kronor

 

1874 – 1893

1000_StoraRiksvapnet_f.jpg (29711 bytes)

135 x 220 mm

 

 

1894 – 1950

120 x 210 mm

Framsida: Svea sittande
Baksida: Gustav Vasa

 

 

1952 – 1973

120 x 210 mm

Framsida: Svea stående med sveaskölden i höger hand
Baksida: Gustav VI Adolf

 

 

1976 - 1988

82 x 180 mm

Framsida: Karl IVX Johan
Baksida: