500 - kronor

 

1985 –

 

82 x 150 mm

Framsida: I förgrunden ett porträtt av Karl XI och i bakgrunden Riksbankens första hus vid Järntoget i Stockholm.
Baksida: En gravyr av Christopher Polhem, den svenska mekanikens fader. I bakgrunden Stora Kopparbergs gruva och det vattendrivna malmuppfordringsverket som Polhem konstruerat.