Min Släkt

 


Släktforskning.

  Släktforskning är en mycket intressant och kul hobby. Inte nog med att man lär sig mycket saker om sina förfäder, utan man lär sig även en hel del om den svenska historien. Detta gör man genom att knyta samman tider och platser som ens egna förfäder har varit med på med tider och platser ur den svenska historien. Man kan låta fantasin flyga iväg hur mycket som helst, om man sitter och fantiserar om vad förfäderna har varit med om.  
   
  Släktforskning är ju så mycket mera än bara namn och födda och döda. Det är klart att när man börjar släktforska, så letar man efter namn och födda och döda på sina förfäder. När man har hittat ganska många, så kanske man börjar spåra alla ättlingar till en förfader. Han kanske hade ett ovanligt efternamn och man vill kartlägga om alla nu levande med det namnet är släktingar. Ju längre tiden går och ju mer man kommer underfund med de olika arkiven och de olika böckernas hemligheter, desto mer intressanta uppgifter kan man hitta. Personerna blir mer levande om man hittar lite material om dem. T.ex. var de bodde, hur de levde, hur många de var i familjen och om det var många barn som dog små.  
     
  Det svåra med släktforskning är att man inte vet om uppgifterna stämmer, man måste alltid dubbelkolla och vara realist, kan detta verkligen stämma.  Ingen går säker för ett skrivfel eller bortglömd detalj. Resultatet blir ibland överraskande: En person står som avliden innan sin vigsel, en mor dör innan hennes barns födelse, en person som har levt i 300 år, två syskon som föddes med fyra  månaders mellanrum och många byter efternamn som försvårar sökningen.  
  Förutom att det är en intressant hobby, finns också ett annat syfte bakom min släktforskning. Vad finns kvar när en människa inte längre finns i våra minnen och ingen kan säga vad hon uträttat under sin livstid? Därför vill jag samla de spillror av människoöden som går att finna i olika källorna, både för de bortgångna och de som är kvar i livet.  
     
     
     
2016 bertil@marber.se